Kontakt na FB

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KARTY STAŁEGO KLIENTA- Niniejszy regulamin określa zasady programu karty stałego klienta
Madleen Butik ,jak również zasady wydawania i używania kart
stałego klienta Madleen Butik .
- Wydawcą Kart Stałego Klienta i organizatorem Programu jest Madleen
Butik Magdalena Moraczyńska („Organizator”).
- Karty Stałego Klienta będą wydawane i akceptowane przez
Organizatora w Sklepie Madleen Butik na stronie
https://www.facebook.com/MadleenButikKG oraz na http://www.madleen.pl.

WARUNKI OTRZYMANIA KARTY STAŁEGO KLIENTA


- Celem przystąpienia do Programu oraz otrzymania Karty Stałego Klienta Klient powinien spełnić łącznie następujące warunki:
a) Klient dokonał zakupów towarów w Madleen Butik w łącznej wysokości minimum 400,00 złotych,
b) Klient zapoznał się i zaakceptował niniejszy Regulamin,

POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE


- Karty Stałego Klienta będą wydawane przez Madleen Butik Klientom,
którzy dokonają zakupów towarów, po spełnieniu warunków.
- Karty Stałego Klienta są kartami numerowanymi przypisanymi do
konkretnego klienta i upoważniają osobę przypisaną do Karty Stałego
Klienta do otrzymania 5% lub 10% rabatu, w zależności od ilości
dokonanych zakupów, na każdy zakup towarów w Madleen Butik
- Karta Stałego Klienta nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym
lub pieniężnym,nie jest również kartą płatniczą.
- Rabat jest udzielany wyłącznie od pierwszej ceny detalicznej towarów
- Rabat nie łączy się z innymi promocjami lub obniżkami towarów w
Madleen Butik, chyba że co innego wynika z regulaminu danej akcji
promocyjnej.
- W celu naliczenia Rabatu należy podać swój nr karty w zamówieniu na
stronie www butiku lub podczas rozmowy telefonicznej.
- W przypadku zwrotu towaru z przyczyn innych niż te wynikające z
ustawy prawa konsumenta z dnia z dnia 30 maja 2014 roku (Dz. U. z
2014 r. poz. 827), przy zakupie którego klient skorzystał z Karty Stałego
Klienta, Klient otrzyma wyłącznie zwrot ceny faktycznie uiszczonej.

  • Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie.
    Zmieniony Regulamin udostępniony zostanie na stronie internetowej: https://www.facebook.com/MadleenButikKG oraz www.madleen.pl.

  • Zmieniony Regulamin, nie będzie dotyczył Kart Stałego Klienta, wydanych do dnia zmiany Regulaminu, chyba że wprowadzone zmiany będą na korzyść Klienta. Zmiany będą obowiązywać od czasu publikacji zmian na stronie internetowej: https://www.facebook.com/MadleenButikK oraz www.madleen.pl.
    Regulamin wchodzi w życie z dniem 19.11.2017