Kontakt na FB

Odstąpienie od Umowy

Możemy odstąpić od Umowy, jeśli Produkt z jakiegokolwiek powodu nie jest dostępny. W takim przypadku powiadomimy Cię o tym i zwrócimy wszelkie dokonane przez Ciebie płatności.

Zazwyczaj zwracamy otrzymane pieniądze korzystając z tej samej metody, jakiej użyto do zapłaty za Produkt.

Odstąpienie przez Ciebie od Umowy w przypadku niewadliwego Produktu

Każdemu klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22 1 Kodeksu Cywilnego i

korzystającemu ze sklepu internetowego www.madleen.pl przysługuje na podstawie przepisów prawa prawo do odstąpienia od zawartej umowy zakupu towaru, bez podania przyczyny w terminie 10 dni, licząc od dnia otrzymania towaru.

W tym celu powinieneś wysłać oświadczenie (w formie pisemnej lub na każdym innym trwałym nośniku) o odstąpieniu na adres:

Madleen Butik

Magdalena Moraczyńska

Gościnko 15

78-230 Karlino

mail: madleenbutik@o2.pl

Pobierz oświadczenie

Jako datę przyjęcia Twojego zawiadomienia uznaje się dzień, w którym zostało ono wysłane.

Od momentu wejścia w posiadanie Produktów jesteś zobowiązany do ich przechowywania i należytego obchodzenia się z nimi. Produkt musi zostać zwrócony do nas w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwracany Produkt powinien być nieużywany, pozbawiony zapachu, czysty oraz z przyczepionymi metkami, a ponadto zapakowany w sposób zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

W przypadku odstąpienia od Umowy na mocy punktu 7.:

Po zawiadomieniu nas o chęci odstąpienia od Umowy lub zwrotu Produktu, kwota przez nas pobrana zostanie Ci zwrócona jak najszybciej, jednak najpóźniej w ciągu 14 dni od momentu odstąpienia od Umowy.

W przypadku Produktu zakupionego za pomocą bonów upominkowych lub promocyjnych, zastrzegamy sobie prawo do zwrotu wszelkich zobowiązań wobec Ciebie, wynikających z odstąpienia od Umowy i zwrotu Produktów poprzez zasilenie Twojego Konta wartością Zamówienia.

Prawo odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:

1. dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,

2. świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą.

3. Rzeczy z wyprzedaży nie podlegają zwrotowi i wymianie.

Formularz odstąpienia od umowy

Formularz zwrotu towaru